Về BSA

Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. 

BSA hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ số 187/ĐK-KHCN do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 10/12/2007. 

Lĩnh vực: 

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp;
 • Dịch vụ KH&CN: tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn
 • Hợp tác và XTTM trong và ngoài nước về các sản phẩm nông nghiệp.
Liên hệ
Mr. Huỳnh Quang Hiền

Chief Operating Officer – Giám đốc Điều hành
Tel: +84 919 770 877
hqhien@gmail.com
Spoken languages: Vietnamese, English, French

Sản phẩm và Giải pháp
 • Flower Business and Floristry
 • Fresh produce marketing
 • Fresh produce suppliers
 • Fruit & vegetable processing equipment
 • Greenhouse technologies and equipment
 • Growers and Exporters  
 • Growing technologies
 • Horticultural Technology
 • Nurseries and landscape design
 • Services
 • Sorting, packing and other post-harvest handling
 • Storage, cooling and quality preservations
Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty