Về MimosaTEK

Với mục tiêu nâng tầm kinh nghiệm làm nông truyền thống dựa trên nền tảng IoT, MimosaTEK mong muốn tạo ra những mô hình canh tác bền vững, nơi người nông dân có thể:

 • Sử dụng tài nguyên ít hơn nhưng tạo nhiều sản lượng hơn trên cùng một diện tích.
 • Giải phóng sức lao động để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các hoạt động khác.
Liên hệ
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng

Phone: +84 70 474 74 21
hoang.nguyen@mimosatek.com
Spoken language: Vietnamese

Sản phẩm và Giải pháp

Các giải pháp

 • Giải pháp phân tích dưỡng chất đất.
 • Giải pháp Trung hòa pH nước tưới.
 • Giải pháp quản lý tưới thông minh.
 • Giải pháp quản lý tưới và pha phân thông minh.
 • Giải pháp kiểm soát điều kiện vi khí hậu trong nhà kính.

Các sản phẩm

 • Bộ châm phân dinh dưỡng thông minh RATA.
 • Bộ tưới thông minh MGREEN-NG.
 • Cảm biến độ ẩm đất.
 • Cảm biến vi khí hậu nhà kính.
 • Chậu thông minh.
 • Trạm khí tượng IoT.
Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty