Về VNPT Technology

VNPT Technology là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

VNPT Technology hoạt động trong các lĩnh vực: Nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ & ODM; Sản xuất thiết bị công nghệ công nghiệp & EMS; Tích hợp hệ thống mạng viễn thông, Công nghệ thông tin; Thương mại, dịch vụ kỹ thuật ICT trong nước và quốc tế; Chuyển đổi số doanh nghiệp SME.

Các sản phẩm và dịch vụ chính: Hệ sinh thái sản phẩm A-IoT bao gồm Nền tảng ONE IoT (ONE IoT Platform) và các giải pháp ngành dọc. Trong đó, Giải pháp Nông nghiệp thông minh – ONE Farm được xây dựng trên nền tảng ONE IoT.

Liên hệ
Ông Đặng Duy Khánh

Phó Giám đốc – Trung tâm Kinh Doanh
khanhdd@vnpt-technology.vn
+84 918 691 808
+84 936 141 808

Sản phẩm và Giải pháp
  • Giải pháp Nông nghiệp thông minh – ONE Farm

Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty