Công ty Máy Phố Hiến

Về Công ty Máy Phố Hiến

Công ty Máy Phố Hiến là nhà nhập khẩu và cung cấp giải pháp cơ giới hóa canh tác cánh đồng lớn và chăn nuôi bò tập trung quy mô lớn. Các sản phẩm chúng tôi cung cấp gồm có: Máy kéo, Máy xúc, Máy gieo hạt chính xác, các thiết bị vận chuyển nội đồng, thiết bị tưới, nông cụ làm đất,… Các máy móc gặt đập liên hợp. Các máy móc phục vụ chăn nuôi bò tập trung: Máy trộn TMR, máy đóng kiện rơm và thức ăn ủ chua,…

Liên hệ
Mr. Nguyen Tuong Hung

Director
hungnt@phohienmedia.com
+84 0913005560

Sản phẩm và Giải pháp
  • Máy móc nông nghiệp: Máy kéo, Máy gặt đập liên hợp, Máy trộn TMR, …
Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty