Về Dalat Hasfarm

Hướng tới sản xuất bền vững hơn, Dalat Hasfarm đã thành lập bộ phận mới Bio Pro vào năm 2014. Chúng tôi sản xuất nhiều loại nấm, vi khuẩn, côn trùng & bọ có ích cũng như phân trộn và đất trồng trong chậu.

Bio Pro Tricho, Bio Pro Nema, Bio Pro Topbaco, Bio Pro Pests và Bio Pro Compost được bán trực tiếp cho các trang trại lớn hơn và mạng lưới các nhà phân phối cung cấp cho các trang trại hữu cơ, trang trại được chứng nhận toàn cầu và VietGAP, các giải pháp hữu cơ để kiểm soát các loại bệnh và sâu bệnh sinh ra từ đất và kích thích phát triển rễ và cây trồng.

Tại Lâm Đồng, chúng tôi cung cấp các chương trình IPM và dịch vụ thăm dò hàng tuần để theo dõi các loài gây hại và có lợi trên cây trồng trong nhà kính. Vào năm 2020, chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giới thiệu các chương trình này cho những nhà trồng ớt chuông hàng đầu.

Liên hệ
Phòng Bio Pro

Phone: (+84) 2633505960
Email: biopro@dalathasfarm.com
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

Sản phẩm và Giải pháp
  • Vi sinh vật kiểm soát bệnh
  • Vi sinh vật, sản phẩm kiểm soát sâu, côn trùng gây hại
  • Vi sinh vật kiểm soát tuyến trùng
  • Xử lý phân hữu cơ và đất sạch
  • Thiên địch
Video
Thư viện hình ảnh
Liên hệ với công ty