Nam Cầu Kiền Eco Farm

Về Nam Cầu Kiền Eco Farm

Nam Cầu Kiền Eco Farm là dự án con nằm trong hành lang phát triển sinh thái của Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Áp dụng mô hình trồng rau sạch kết hợp công nghệ cao trong nhà màng, Nam Cầu Kiền Eco Farm đi đầu trong phát triển nông nghiệp trên các Khu công nghiệp tại Hải Phòng. Sản phẩm chủ yếu của Nam Cầu Kiền Eco Farm là Măng Tây – Một loại thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao và chương trình trải nghiệm, tham quan mô hình trồng măng tây nhằm cung cấp kiến thức và cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hiện đại.

Liên hệ
Ms. Nga

Manager – Business Center
Nguyenthivannga92@gmail.com
+84 0369 68 35 68
 Nam Cầu Kiền Eco Farm

Sản phẩm và Giải pháp
  •  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty