Về Ridder

Ridder đã cung cấp cho lĩnh vực trồng trọt toàn cầu các giải pháp kỹ thuật thông minh, được thiết kế tốt giúp việc trồng trọt trong nhà kính quy mô lớn trở nên đơn giản hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn. Các hệ thống hiệu quả được phát triển bởi doanh nghiệp gia đình người Hà Lan này cung cấp giải pháp cho các vấn đề phức tạp liên quan đến cơ giới hóa, kiểm soát khí hậu, quản lý nước và tự động hóa. Tại Ridder, động lực đổi mới nằm trong DNA của chúng tôi. Tất cả những điều này đã khiến Ridder trở thành nhà sản xuất hàng đầu về quy trình máy tính tiên tiến, hệ thống tưới tiêu, hệ thống quản lý, hệ thống truyền động và màn hình khí hậu. Các giải pháp thực tế của Ridder tạo điều kiện thuận lợi cho nghề làm vườn bền vững trong mọi khí hậu, mọi nơi trên thế giới. Ridder là một tổ chức đang phát triển nhanh chóng với hơn 340 nhân viên tận tụy và các văn phòng quốc tế trên khắp ba lục địa.

Liên hệ
Arjen Janmaat
Arjen Janmaat

Tel.: +31 6 55707497
Languages : English and Dutch

Sản phẩm và Giải pháp
  • Hệ thống truyền động
  • Màn hình khí hậu
  • Kiểm soát khí hậu
  • Hệ thống xử lý nước
  • Hệ thống theo dõi lao động
  • Ridder HortOS
Thư viện hình ảnh
Photo gallery
Liên hệ với công ty